Üye Girişi
x

Giriş Başarılı.

Yanlış Bilgiler.

E-mail adresinizi doğrulamalısınız.

Facebook'la giriş | Kayıt ol | Şifremi unuttum
İletişim
x

Mesajınız gönderildi.

Mesajınız gönderilemedi.

Güvenlik sorusu yanlış.

Kullandığınız Sosyal Medyayı Seçin
Yeni Klasör 8 yıldır sizin için en güvenli hizmeti veriyor...

Teknoloji dünyasındaki son gelişmeler ve sürpriz hediyelerimiz için bizi takip edin.

Askeri Lise Hakkında Bilgiler

askeri liseler hakkında bilgi

Forumlar / Bilim & Kültür / Eğitim

 
> 1 <

Blade IV

grup tuttuğum takım
Albay Grup
Hat durumu Cinsiyet Özel mesaj 8324 ileti
Yer: İstanbul
İş:
Kayıt: 22-05-2006 06:51

işletim sistemim [+][+3][+5] [-]
kırık link bildirimi Kırık Link Bildir! #214871 23-05-2007 14:13 GMT-1 saat    
Askeri Lise Öğrencilerinin Nitelikleri ve Uyulması Gerekli Disiplin Kuralları


ASKERİ ÖĞRENCİLERİN NİTELİKLERİ

Askeri Lisesi öğrencileri, Silahlı Kuvvetlerin disiplinini muhafaza ve yüceltmekle görevli ve yükümlü bir Harp Okulu öğrencisi olabilmek için gerekli niteliklere sahip olmalıdır.

Bunun için her öğrenci;

ATATÜRKÇÜ görüşü içtenlikle benimsemiş, ATATÜRK sevgisiyle dolu, Cumhuriyete içtenlikle bağlı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türk Yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş Türkiye Cumhuriyetini korumak ve kollamakla görevli olduğu fikrine inanmış olmalıdır.

Askerliğin temeli olan disiplin ruhu ile yetişmiş olmalıdır.

Askerlik mesleğini sevmeli, silah arkadaşlarına ve Silahlı Kuvvetlere sarsılmaz bir inançla bağlı olmalı ve arkadaşlarına her yerde yardım etmeyi alışkanlık haline getirmelidir.

İnisiyatif sahibi, fedakar ve doğruluktan sapmayacak karakterde olmalıdır.

Askerlik mesleğinin gerektirdiği çetin koşullarda ve her türlü şartlarda soğukkanlılığını muhafaza edecek bir iradeye, kuvvete, atılganlığa, ruhen ve bedenen dayanıklı bir fiziki yeteneğe sahip olmalı ve bu yeteneğini ve sağlığını daima korumalıdır.

Askerlik şeref ve haysiyetini her şeyden üstün tutmalı ve tüm yaşamı boyunca bunu küçük düşürücü her hangi bir eylem ve davranışta bulunmamalıdır.

Yıkıcı, bölücü faaliyetlerin memleketimizi içten yıkmayı hedef aldığının bilincine erişmiş, bu faaliyetlere ve alınacak önlemlere karşı bilgili olmalı, gizliliğe uymalı ve sır saklamasını bilmelidir.

Aşağıda belirtilen kişilik niteliklerine sahip olmayı kendisine hedef almalı ve bu istikamette tüm gayretini göstermelidir. Bu amaçla belirlenmiş nitelikler şunlardır;

Her türlü şart altında doğruyu söylemek.

Yalan konuşmamak.

Dolambaçlı izahta bulunmamak.

Hileli yollara başvurmamak.

Ön yargısız düşünebilmek.

Yaratıcı olmak, girişken olmak .

Araştırma yeteneği gelişmiş olmak.

Küçüklerini sevmek ve şefkat göstermek, büyüklerine saygı ve hürmet göstermek.

İşbirliği görüş ve anlayışını taşımak.

Düşünce ve davranışlarında tutarlı olmak.

Kıskanç olmamak, yardımsever olmak.

Dürüst olmak.

Fedakar olmak, sorumluluk duygusuna sahip olmak.

Arkadaşlarıyla iyi geçinmek.

Şahsi ve devlet malzemelerini kullanmada itina göstermek.

Karşı fikirleri hoşgörüyle karşılamak.

Beklenmedik durumlar karşısında heyecanlanmadan gerekli davranışları göstermek.

Güzel sanatlara ilgi duymak.

Muntazam ve etkili konuşma yeteneği kazanmak.

Sporu sevmek.

Fikrini askeri terbiye ve disiplin kuralları içerisinde açıkça ve serbestçe söyleme yeteneğine sahip olmak.

İtaatkar olmak.

Azim ve irade sahibi olmak, kendine güven duymak.

Çalışkan olmak.

Dayanıklı olmak, dikkatli olmak.

Güvenilme ve sadakat duygusu yaratmak.

Sorumluluğu üstlenecek bilgi ve yapıda olmak.

Kararlarında kesinlik ve isabet göstermek.

Planlama yeterliliği olmak.

İnisiyatif sahibi olmak.

Görevi menfaatlerin üstünde tutmak, tam ve zamanında yapmak.

Kılık kıyafetine itina göstermek.

Temizlik, tertip ve düzene önem vermek.

Tutumlu olmak.

Tavır ve hareketleriyle itimat telkin etmek.

Ülke ve millet çıkarlarını her şeyin üstünde tutmak.

DİSİPLİN İLKELERİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Orta Dereceli Askeri Okullarda disiplinin tesisindeki temel ilkeler aşağıda gösterilmiştir:

Askeri okul öğrencilerinin, disiplinin bütün gereklerine severek ve inanarak uymaları temel ilkedir. Bu nedenle öğrencilere okula katıldıkları andan itibaren uymaları gereken kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve emirlere göre durum ve tutumları öğretilir. Bu temel ilkenin gerektirdiği şuurlu bir disiplin ruhu geliştirilir.

Her öğrenci, amir ve üstlerine genel terbiye ve askerlik ilkeleri çerçevesinde tam bir hürmet göstermeye, kesin şekilde itaate, kanun ve nizamlara bağlılığa mecburdur.

Disipline aykırı eylemler, yürürlükteki kanun ve yönerge hükümlerine göre cezalandırılır. Orta dereceli askeri okul öğrencilerinin disiplin durumlarını belirlemek bakımından her öğrenciye başlangıçta 100 disiplin notu verilir. İşlediği suçun niteliğine göre disiplin puanı düşürülür.

Disiplinin tesisinde esas, ceza ile disiplinin sağlanması değildir. Esas olan, öğrencilerin severek, inanarak ve içten disipline uyumunun sağlanmasıdır. Bu nedenle öğrencilere okula katıldıkları andan itibaren uymaları gereken kanun, yönetmelik, yönerge ve emirler öğretilir, bu mevzuata göre tutum ve davranışları açıklanır. Temel ilke, eğitim ve öğretimi olumlu yönde etkileyici, şuurlu bir disiplin ruhunun öğrencilerde geliştirilmesidir.

Öğrencilerin okul içi ve dışı hal ve hareketleriyle tutum ve davranışları, amirleri ve üstleri tarafından dikkatle takip ve kontrol edilir; gerektiğinde uyarılarda bulunulur.


UYULMASI GEREKEN BELLİ BAŞLI KURALLAR

Öğrenciler İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği ile Kıyafet Kararnamesinde belirtilen esaslara göre giyinmek zorundadır.

Öğrenciler kıyafetlerinin her zaman temiz ve tertipli olmasına itina gösterir.

Öğrenciler okul içinde ve dışında yasaklanmış olan yerlere gidemezler.

Öğrenciler resmi elbise ile gayri muntazam paket, torba vb. taşıyamazlar; çarşı ve pazarlarda bu gibi şeyler taşıyarak alış veriş yapamazlar.

Öğrenciler bütün şikayet ve müracaatlarını ilk amirlerinden başlayarak silsileler yoluyla yaparlar. Asılsız ve usulsüz şikayette bulunamazlar.

Öğrenciler, amirlerine ve üstlerine hediye veremezler.

Öğrenciler kendisinden küçük sınıflardan borç para ve eşya alamazlar, onlara kötü muamele yapamazlar.

Öğrenciler tek veya toplu kalmak maksadıyla pansiyon ve kiralık daire tutamazlar ve sivil arkadaşlarının bu gibi yerlerini kullanamazlar. Yanlarında velileri olmaksızın otellerde kalmaları yasaktır.

Öğrenciler daima vakur ve ciddi hareket ederler. Ellerini ceplerinde bulunduramazlar, ceket ve pardesü yakalarını kaldıramazlar, zincir, tespih, muşta, kolye, bilezik, küpe, gözlük gibi şeyleri yanlarında bulunduramazlar ve takamazlar.

Öğrenciler baston, şemsiye kullanamazlar.

Öğrencilerin sakız ve benzeri maddeleri çiğnemeleri, yüksek tonda ikaz maksadıyla ıslık çalmaları, bağırıp çağırmaları yasaktır. Spor müsabakalarında tribünlerde ve konferans salonlarında aleyhte tezahürat, gürültü, yakıcı malzeme kullanmaları, rakip takıma hakaret etmeleri, laf atmaları yasaktır.

Çevresinde kötü olarak tanınan, görünüşü ve giyinişi yakışıksız kişilerle gezmeleri, arkadaşlık kurmaları yasaktır.

Öğrenciler arasındaki küçük sınıflara şefkat ve büyüklere saygı, temel ilke olup hiç bir öğrenci diğer bir öğrenciyi kavgaya davet edemez. (Böyle bir davet için aracılık yapanlar ve teşvik edenler aynı derecede suçlu sayılırlar.)

Öğrencilerin evlenmeleri, nişanlanmaları ve nikahsız yaşamaları yasaktır.

Askeri hizmete ilişkin emirleri mütalaa etmek, hoşnut olmadığını ifade edecek şekilde hareketlerde bulunmak, sözlü veya eylemli olarak itaat hislerini zedeleyici hareketlerde bulunmak yasaktır.

Yalan söylemek ve sahtekarlık öğrencilik sıfatı ile asla bağdaşamaz. Bilerek resmi kayıtları (Kimlik kartlarını izin belgelerini, doktor raporlarını, ilmühaberleri vb.) değiştirmek, sahtelerini yapmak, kendisini başkasının yerine koyarak yoklama ve sınavlara girmek veya başkalarının kendisinin yerine bu işleri yapmasına göz yummak veya teşvik etmek sahtekarlıktır.

Gizlilik dereceli neşriyatla, şahsi eşya, para vs. çalınması veya kaybolması halinde, vakit geçirmeden durum sınıf amirine veya nöbetçi subayına bildirilir, bulunan bir şey varsa teslim edilir.

Öğrenciler, beraberlerinde bulunanların kollarına giremez, elele tutuşamaz, elini omuzuna atamaz, emniyet ve yardım gereği durumlar hariç birbirleriyle kol kola dolaşamazlar.

Öğrencilerin, siyasi parti ve derneklere girmeleri, bu gibi kuruluşların siyasi faaliyetlerine iştirak etmeleri, her türlü siyasi gösteri ve toplantılara katılmaları ve bu maksatla nutuk, beyanat vermeleri, yazı yazmaları bildiri yayınlamaları ve bu gibi olayları seyretmeleri yasaktır.

Öğrencilerin okul içinde veya dışında herhangi bir şey satmaları yasaktır.


DİSİPLİN (AHLAK) NOTU


Orta Dereceli Askeri Okul öğrencilerine “Okula Girişlerinde” intibak eğitimini müteakip 100(yüz) disiplin notu verilir.

Öğrencilerin işledikleri suçlara ilişkin olarak kırılan disiplin notlarının bir bölümü aşağıda belirtilen esaslar dahilinde gelecek eğitim-öğretim yılında tekrar geri verilir. Kötü disiplin notunun her hangi bir sebeple işlem görmesinde suç veya kabahate ait cezanın tebliğ tarihi esas tutulur.

K.K.K.lığına bağlı Orta Dereceli Askeri Okullarda disiplin notunun hesaplanması:

Ceza inceleme kurulu eğitim-öğretim yılı sonunda toplanır. Öğrencinin geçmiş eğitim-öğretim yılı içinde ertelenebilir ve ertelenemez, disiplin tecavüzlerinden dolayı kaybettiği disiplin notlarını geçmiş eğitim-öğretim yılının başındaki disiplin notundan düşer.
Elde edilen rakama ertelenebilir disiplin tecavüzlerinden dolayı kaybettiği disiplin notunun 1/3'ü eklenir. Bulunan rakam öğrencinin yeni eğitim-öğretim yılı disiplin notu olarak kabul edilir.
Sınıfta kalan öğrencinin notları ceza inceleme kurulunca düzeltilmez, öğrenci bu notla ikinci yıl aynı sınıfta öğrenimine devam eder.
Ceza inceleme kurulunun aşağıda belirtilen suçlar dolayısıyla verilmiş cezaları erteleme yetkisi yoktur:
Kopya, firar, kumar oynamak, alkollü içki içmek, amir, üst ve öğretmenine saygısızlık ve emre itaatsizlik.

Bunu ilk beğenen siz olun

Hata Oluştu


benoben

grup tuttuğum takım
Cezalı Grup
Hat durumu Cinsiyet Özel mesaj 260 ileti
Yer: dünya
İş: öğrenci
Kayıt: 24-04-2007 04:11

işletim sistemim [+][+3][+5] [-]
#216436 25-05-2007 18:40 GMT-1 saat    
saol

Bunu ilk beğenen siz olun

Hata Oluştu


> 1 <