Üye Girişi
x

Giriş Başarılı.

Yanlış Bilgiler.

E-mail adresinizi doğrulamalısınız.

Facebook'la giriş | Kayıt ol | Şifremi unuttum
İletişim
x

Mesajınız gönderildi.

Mesajınız gönderilemedi.

Güvenlik sorusu yanlış.

Kullandığınız Sosyal Medyayı Seçin
Yeni Klasör 8 yıldır sizin için en güvenli hizmeti veriyor...

Teknoloji dünyasındaki son gelişmeler ve sürpriz hediyelerimiz için bizi takip edin.

Cep numaraları taşınabilecek

> 1 <

developer
Yeni Klasör!

grup tuttuğum takım
Binbaşı Grup
Hat durumu Cinsiyet Özel mesaj 3803 ileti
Yer: İstanbul
İş: pek çok
Kayıt: 20-12-2005 22:57

işletim sistemim [+][+3][+5] [-]
kırık link bildirimi Kırık Link Bildir! #347706 01-02-2007 13:34 GMT-1 saat    
Cep numaraları taşınabilecek


Cep telefonu abonelerinin mevcut numaraları ile başka operatöre geçebilmelerinin yolunu açan ''Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, mobil numaralar numara taşınabilirliği kapsamında olacak.

İşletmeciler, numara taşınabilirliğini sağlamakla yükümlü olacak.
NMT (Nordic mobil telefon sistemi) ile GMPCS (küresel mobil telefon sistemi) hizmeti için kullanılan abone numaraları taşınabilirlik kapsamında olamayacak.

Ancak, söz konusu hizmetleri sunan işletmeciler de taşınmış numaralara doğru başlattıkları çağrıların abonenin hizmet aldığı şebekeye yönlendirilmesini temin etmekle yükümlü olacak.

Aboneye tahsisli numara, numara ile ilişkili abonelik devam ettiği sürece
taşınabilirlik kapsamında yer alacak.

Numara taşıma işlemi, talep edilmesi halinde gerçekleştirilecek.
Taşınmış numaralara ilişkin olarak yetkilendirme ücreti kapsamında alınan
numara ücreti, numaranın tahsisli olduğu işletmeci tarafından ödenecek.
Numaranın tahsisli olduğu işletmeci, kendisinden taşınmış olan numarayı,
ilgili abonenin alıcı işletmeci ile aboneliği sona erip, söz konusu numara alıcı işletmeci tarafından kendisine iade edilmediği sürece, bir başka abonesine tahsis edemeyecek.

Taşınan numara, alıcı işletmeciden başka birine devredilmeyecek.
Numarasını taşımış bir abone ile alıcı işletmeci arasındaki abonelik
sözleşmesinin sona ermesi ve abonenin diğer bir işletmeciye numarasının taşınması talebinde bulunmaması halinde, alıcı işletmeci, en geç 30 gün içerisinde söz konusu numarayı numaranın tahsisli olduğu işletmeciye iade edecek. Numarayı iade eden işletmeci, bu durumu 30 gün içerisinde ilgili diğer işletmecilere duyuracak.

NUMARA TAŞINABİLİRLİĞİNİ SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İşletmeci numara taşınabilirliği hizmeti sağlamakla yükümlü kılınan
işletmeciler, sistemlerinde bu yönde gerekli tüm düzenlemeleri yapmakla yükümlü olacak.

İşletmeciler, işletmeci numara taşınabilirliği yükümlülüğü olup olmamasına
bakılmaksızın, taşınmış bir numaraya doğru başlattıkları veya taşıdıkları
çağrıların, alıcı işletmeciye doğru bir şekilde yönlendirilmesini sağlayacak.
İşletmeciler, bu kapsamdaki çağrıları doğrudan kendileri alıcı işletmeciye
gönderebilecekleri gibi ilgili mevzuata uygun olarak başka bir işletmeci
üzerinden de dolaylı olarak gönderebilecek.

Taşınmış numaralara yapılan tüm çağrılar, uluslararası standartlarla
belirlenen çağrı kurulma sürelerine uygun olarak yönlendirilecek.
Yurt dışından, taşınmış numaraya doğru başlatılan çağrıları yurt içinde
ilgili işletmeciye taşıyan işletmeci, çağrıyı başlatan işletmeci gibi
değerlendirilecek ve çağrı yönlendirme yükümlülüğüne haiz olacak.

TARİFE ŞEFFAFLIĞI

Yönetmeliğe göre, işletmeci, tarife şeffaflığına ilişkin her türlü tedbiri
almakla yükümlü olacak ve arayan abone için ayırt edici olacak şekilde uyarı tonu verecek.

Telekomünikasyon Kurumu (Kurum), tüketicilerin korunması amacıyla tarife şeffaflığına yönelik olarak yükümlülükler getirebilecek.

İşletmeci, şebekesinden başka bir şebekeye veya başka bir şebekeden kendi şebekesine taşınan numara ve abone sayısını Ocak ve Temmuz aylarında Kuruma bildirmekle yükümlü olacak.

MERKEZİ REFERANS VERİ TABANI

Kurum, numara taşınabilirliği kapsamında merkezi referans veri tabanını
kurup ve yönetecek. İşletmeciler merkezi referans veri tabanı ile bağlantılı ve uyumlu çalışacak şekilde şebekelerinde gerekli düzenlemeleri yapacak.

ÜCRETLER

Numara taşınabilirliği kapsamında aboneye doğrudan yansıyabilecek ücretler, abonelerin bu hizmeti almalarını engelleyici nitelikte olamayacak, verici işletmeci, numarasını taşıyan aboneden herhangi bir ad altında bir defalık veya dönemsel olarak ücret talep edemeyecek, işletmeciler arası ücretler Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayacak şekilde işletmeciler arasında karşılıklı müzakere edilerek serbestçe belirlenecek.

Verici işletmeci, şebekesinden taşınan her bir numara için oluşan idari
maliyetini alıcı işletmeciden alacağı bir defalık ücret ile karşılayabilecek. Bu ücret maliyet esaslı belirlenecek.

Alıcı işletmeci, şebekesine numarasını taşıyan aboneden, abonenin bu
hizmetten yararlanmasını engellemeyecek bir defalık ücret talep edebilecek.

Kurum, gerekli görmesi halinde aboneden alınacak söz konusu ücretle ilgili düzenleme yapabilecek.

İşletmeciler, taşınan numaralara ait yönlendirme bilgilerinde yapacakları
değişikliğin maliyetini kendileri karşılayacak. Abonenin numara taşınabilirliği dışında aboneliğini iptal ettirmesi durumunda oluşan maliyetler verici işletmecinin alıcı işletmeciden karşılayabileceği idari ücret içerisinde yer almayacak.Taşınmış bir numaraya çağrı başlatan işletmeci, oluşabilecek ilave iletim maliyetini karşılayacak.

HİZMET KALİTESİ

Numara taşınabilirliği yönlendirme kodları Kurum tarafından belirlenecek ve ilgili işletmecilere tahsis edilecek. İşletmeciler tahsis edilen yönlendirme kodlarını şebekelerinde tanımlamak ve çağrıların doğru bir şekilde yönlendirilmesini temin için gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlü olacak.

İşletmeci, numara taşınabilirliği kapsamında, tüketicilerin korunması,
anılan hizmetten en iyi koşullarda faydalanabilmeleri ve hizmet hakkında
bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla gerekli her türlü tedbiri alacak.
Taşınmamış numaralara uygulanan hizmet kalitesi kriterleri, taşınmış
numaralar için de uygulanacak.

CEZALAR

İşletmecinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, ihlalin
niteliğine göre, bir önceki takvim yılındaki cirosunun binde 5'i ile yüzde 3'ü arasında değişen oranlarda idari para cezası uygulanacak.

İdarpara cezalarının uygulanması Yönetmelikle getirilen yükümlülükleri
ortadan kaldırmayacak. İhlal konusu fiilin tekrarı veya devamı halinde
işletmecinin bir önceki takvim yılındaki cirosunun yüzde 3'ünü aşmamak kaydıyla idari para cezası uygulanacak.

UZLAŞTIRMA

Numara taşınabilirliğinin erişim veya ara bağlantı ücretleriyle ilişkili
uzlaşmazlıklarında ''Erişim ve Ara bağlantı Yönetmeliği''nde geçen uzlaşmazlık prosedürü işletilecek.

Diğer ücretlere ilişkin uzlaşmazlıklarda, işletmeciler arasında 30 gün
içinde uzlaşmaya varılamadığının bildirilmesi durumunda, Telekomünikasyon Kurulu, söz konusu talepler ve teklifler ile uluslararası uygulamalar ve öngörülebilen maliyet unsurlarını göz önünde bulundurarak ücretlerin üst sınırlarını belirleyecek.

BAŞLANGIÇ TARİHİ

Kurum tarafından merkezi referans veri tabanının kurulduğu tarihin
işletmecilere bildirilmesini takiben, işletmeciler, söz konusu kurulum tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mobil numara taşınabilirliğini uygulamaya geçirmekle ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlü olacak.

Bunu ilk beğenen siz olun

Hata Oluştu


> 1 <