Üye Girişi
x

Giriş Başarılı.

Yanlış Bilgiler.

E-mail adresinizi doğrulamalısınız.

Facebook'la giriş | Kayıt ol | Şifremi unuttum
İletişim
x

Mesajınız gönderildi.

Mesajınız gönderilemedi.

Güvenlik sorusu yanlış.

Kullandığınız Sosyal Medyayı Seçin
Yeni Klasör 8 yıldır sizin için en güvenli hizmeti veriyor...

Teknoloji dünyasındaki son gelişmeler ve sürpriz hediyelerimiz için bizi takip edin.

Sıfatlar

> 1 <

MuHaMMeD

grup tuttuğum takım
Yarbay Grup
Hat durumu Cinsiyet Özel mesaj 3201 ileti
Yer: istanbul
İş: öğrenci
Kayıt: 20-06-2006 06:59

işletim sistemim [+][+3][+5] [-]
kırık link bildirimi Kırık Link Bildir! #160370 27-01-2007 08:45 GMT-1 saat    
Varlıkların durumlarını, renklerini, biçimlerini, sayılarını, sıralarını, yerlerini belirten sözcüklere sıfat denir.
Sıfatlar, isimlerden önce gelir ve isimlerle birlikte kullanılırlar

Bir sıfatla ismin oluşturduğu sözcük grubuna sıfat tamlaması denir.

Sıfatlar görevleri bakımından iki ana kısma ayrılır:

I. NİTELEME SIFATLARI:
Varlıkların durumlarını, renklerini, şekillerini belirten sıfatlara niteleme sıfatı denir.

ÖRNEK:
Hasta adam »»»» Durumunu belirtir.

Kırmızı elma »»»» Rengini belirtir.

Yuvarlak masa »»»» Şeklini belirtir.

NOT: Cümle içerisinde, niteleme sıfatı olan sözcüğü bulmak için isme " nasıl " sorusunu sorarız.


II. BELİRTME SIFATLAR:
Varlıkları işaret ve soru yolu ile belirten, onların yerlerini, sayılarını bildiren sıfatlardır.

Belirtme sıfatları dört çeşittir:

1. İşaret sıfatı
2. Soru sıfatı
3. Sayı sıfatı
4. Belgisiz sıfat

1. İşaret sıfatı:
Varlıkların yerini işaret ederek belirten " bu, şu, o " sözcüklerine işaret sıfatları denir.
" bu, şu, o " sözcüklerine ek olarak " öteki, beriki " sözcükleri de işaret sıfatı olarak kullanılırlar.
Ayrıca " -ki " ve " -deki " ekleri ile türetilmiş olan sıfatlar da işaret sıfatı olarak kabul edilir. Buna sıfat yapan veya sıfat türeten "-ki " de denir.

ÖRNEK:
Bu kalem
Şu pencere
O araba
Öteki çocuk
Beriki bisiklet

Dolaptaki elbise
Beriki dağ
Öteki kitap
Yoldaki araba

NOT: İşaret sıfatı olan " bu, şu, o, öteki, beriki " sözcükleri tekil ve yalın olarak kullanılırlar. Aksi halde sıfat olmazlar.

2. Soru sıfatı:
Varlıkların yerlerini, durumlarını, sayılarını soru yolu ile belirten sıfatlardır.

ÖRNEK:
Nasıl çocuk
Hangi okul
Kaç para
Kaçar elma
Kaçta kaç pasta
Kaçıncı çocuk
Ne biçim böcek
Ne tür bitki
Ne çeşit meyve
Ne kadar karpuz
Neredeki ev

3. Sayı sıfatı:
Varlıkların sayılarını, sıralarını, eşit miktarlarını ve eş parçalarını belirten sıfatlardır.

Sayı sıfatları dört çeşittir:

a) Asıl sayı sıfatları
b) Sıra sayı sıfatları
c) Üleştirme sayı sıfatları
d) Kesir sayı sıfatları

a) Asıl sayı sıfatları:
Varlıkların sayılarını tam sayılarla ( 1, 2, 3, 4... ) belirten sıfatlardır.

ÖRNEK:
Bir araba
İki elma
Üç silgi
Yirmi kilometre
Beş düzine yumurta
On sayfa

NOT: Asıl sayı sıfatı olan sözcüğü bulmak için isme " kaç, ne kadar " sorularından birini sorarız.


b) Sıra sayı sıfatları:
Varlıkların sıralarını belirten sıfatlardır.
Asıl sayı sıfatlarına " -inci " eki getirilerek yapılır.

ÖRNEK:
Birinci araba
Onuncu ev
Yirminci kilometre
Yirmi birinci yüzyıl

NOT: Sıra sayı sıfatı olan sözcüğü bulmak için isme " kaçıncı " sorusunu sorarız.


c) Üleştirme sayı sıfatı:
Varlıkların eşit sayılarda pay edildiğini, üleştirildiğini gösteren sıfatlardır.
Asıl sayı sıfatlarına " -er, -ar " eklerinden biri getirilerek yapılır.

ÖRNEK:
Sekizer kalem
Dokuzar silgi
Altışar elma
İkişer kavun

NOT:Sesli harf ile biten sayılarda, sayı ile " -er, -ar " ekleri arasına " ş " kaynaştırma harfi girer.
Üleştirme sayı sıfatı olan sözcüğü bulmak için isme " kaçar " sorusunu sorarız.


d) Kesir sayı sıfatı:
Varlıkların eş parçalarını belirten sıfatlardır.
Kesir sayı sıfatları bir varlığın kaç eş parçaya ayrıldığını ve bu eş parçalardan kaç tanesinin belirtilmek istendiğini anlatır.
Cümle içerisindeki isme " kaçta kaç" sorusu sorularak bulunur.

ÖRNEK:
Sekizde bir karpuz.

Onda üç elma

Yüzde yetmiş faiz

Dörtte bir pasta

e) Topluluk sayı sıfatı:
Topluluk anlamı taşıyan sıfatlardır.

ÖRNEK:
İkiz çocuk

Üçüz bebek4. Belgisiz sıfat:

Varlıklatrı tam olarak değil de aşağı yukarı, yaklaşık olarak, şöyle böyle belirten sıfatlardır.

ÖRNEK:
Biraz süt
Birkaç çocuk
Birçok insan
Birtakım kuşlar
Her anne
Başka gün
Herhangi bir konu
Hiç bir zaman
Beş on defter
Üç beş ay
Bütün yıl
Bir gün

NOT: " Bir " sözcüğü:

a) "Bir tane" anlamında kullanılmışsa asıl sayı sıfatıdır.

b) "Herhangi bir" anlamında kullanılmışsa belgisiz sıfattır.

ÖRNEK:
Manavdan bir karpuz aldım.
A.sayı sıfatı

Bir gün size geleceğim.
Belgisiz sıfat

Bir yaz akşamı güneş erken batmıştı...
Belgisiz sıfatSIFATLARLA İLGİLİ ÖZELLİKLER

I. ÜNVAN (SAN ) SIFATLARI:

İnsanların rütbe, görev, derece, mevki, memuriyet ve sosyal durumlarına göre isimlerine eklenen, isimleri ile birlikte söylenen saygı veya tanıtma sözcüklerine ÜNVAN SIFATI denir.

Ünvan sıfatları, isimlerden önce gelebildikleri gibi isimden sonra veya hem isimden önce hem de isimden sonra gelebilirler. Kısaca ünvan sıfatları isimlerle birlikte üç şekilde kullanılır:

1. İsimden önce:
ÖRNEK: Doktor Mehmet, Yüzbaşı Hasan, Bay Cemil, Demirci Ahmet...

2. İsimden sonra:
ÖRNEK: Ahmet Bey, Ayşe Hanım, Hasan Yüzbaşı, Mustafa Kemal Paşa, Mehmet Dayı...

3. Hem isimden önce; hem de isimden sonra:
ÖRNEK: Öğretmen Ayşe Hanım, Doktor Mehmet Bey, Makinist Ahmet Usta...

NOT: Ünvan sıfatları, özel isimler gibi büyük harfle yazılmaya başlanır.II. YAPISINA GÖRE SIFATLAR:
Sıfatlar yapılarına göre üç kısma ayrılır:

1. Basit sıfatlar:
Yapım eki almamış, başka bir sözcükle birleşmemiş kök halinde bulunan sıfatlardır.

ÖRNEK:
Kırık masa
Üç elma
Bu çocuk
O adam

2. Türemiş sıfatlar:
Yapım eki alarak, isim ve fiilden türeyen sıfatlardır.

ÖRNEK:
Elmalı pasta ( İsimden türemiş ) " -lı " yapım eki

Şekersiz çay ( İsimden türemiş ) " -siz " yapım eki

Dalgın çocuk ( Fiilden türemiş ) " -gın " yapım eki

Uyuyan köpek ( Fiilden türemiş ) " -an " yapım eki, " y " kaynaştırma harfi3. Bileşik sıfatlar:
Birden fazla sözcüğün kaynaşıp birleşmesinden oluşan sıfatlardır.

ÖRNEK:
Vurdumduymaz çocuk

Birkaç ev

Sıcakkanlı insanlar

Açıkgöz kadın

Cingöz AhmetIII. SIFATLARDA PEKİŞTİRME:
Sıfatların anlamlarının küvvetlendirilmesine, güçlendirilmesine sıfatlarda pekiştirme denir.
Sıfatlarda pekiştirme dört şekilde yapılır:

a) " m, p, r, s " ünsüzleri ile:
Bazı niteleme sıfatlarının ilk sesli harfine kadar olan kısmının sonuna, ' m, p, r, s ' harflerinden
uygun olanı eklenir. Meydana gelen ön ek niteleme sıfatının başına eklenerek yapılır.

ÖRNEK:

Beyaz önlük >>>>> Be + m + beyaz önlük >>>>> Tertemiz çocuk
Sıfat İsim ¯¯Ön ek¯¯ Niteleme sıfatıKırmızı elma >>>>> Kı + p + kırmız elma >>>>> Kıpkırmızı elma
Sıafat isim ¯¯Ön ek¯¯ Niteleme sıfatı


Temiz çocuk >>>>> Te + r + temiz çocuk >>>>> Tertemiz çocuk
Sıafat isim ¯¯Ön ek¯¯ Niteleme sıfatı

Doğru yol >>>>> Dosdoğru yolb) İkileme ( tekrarlama ) yolu ile:
Niteleme sıfatı olan sözcüğün iki defa arka arkaya söylenip yazılması ile yapılan pekiştirmedir.

ÖRNEK:
Beyaz dişler >>>>> Beyaz beyaz dişler
Sıcak çörekler >>>>> Sıcak sıcak çörekler
Sarı kumlar >>>>> Sarı sarı kumlar
Uzun yollar >>>>> Uzun uzun yollar
Taze yumurta >>>>> Taze taze yumurtar

c) Tekrarlanan sıfatların arasına soru ekileri katılarak yapılan pekiştirme:

ÖRNEK:

Beyaz dişler >>>>> Beyaz beyaz dişler >>>>> beyaz mı beyaz dişler
Niteleme Sıfatı Tekrarlama, sıfatlarda pekiştirme Soro eki, sıfatlarda pekiştirme

Sarı sarı kumlar >>>>> Sarı mı sarı kumlar
Sıcak sıcak çörekler >>>>> Sıcak mı sıcak çörekler
Sarı sarı kumlar >>>>> Sarı mı sarı kumlar
Uzun uzun yollar >>>>> Uzun mu uzun yollarIV. SIFATLARDA KÜÇÜLTME:
Niteleme sıfatlarının sonlarına eklenen "-ce, -cik, -(i)msi, -(i)mtırak " ekleri onların anlamlarında
küçültme, daraltma veya kısma yapar.
Bu ekleri alan sıfatlara, küçültme sıfatları denir.

ÖRNEK:
Güzel araba >>>>> güzelce araba

Yeşil elma >>>>> yeşilimsi elma

Mavi çanta >>>>> mavimsi çanta

Kısa pantolon >>>>> kısacık pantolon

Küçük masa >>>>> küçücük masa

Mavi çanta >>>>> mavimtırak çanta

Sarı elma >>>>> sarımtırak elma

Bunu ilk beğenen siz olun

Hata Oluştu


rockers

grup tuttuğum takım
Yüzbaşı Grup
Hat durumu Cinsiyet Özel mesaj 1426 ileti
Yer: Ankara
İş: Öğrenci
Kayıt: 30-12-2007 11:56

işletim sistemim [+][+3][+5] [-]
#292950 23-03-2008 14:22 GMT-1 saat    
Lütfen konu başlığını büyük yazmayın.konu başlığı düzeltilmiştir

Bunu ilk beğenen siz olun

Hata Oluştu


Gözümün Gördüğü Hiçbirşeyden Korkmam(Hz.Hamza)
> 1 <