Üye Girişi
x

Giriş Başarılı.

Yanlış Bilgiler.

E-mail adresinizi doğrulamalısınız.

Facebook'la giriş | Kayıt ol | Şifremi unuttum
İletişim
x

Mesajınız gönderildi.

Mesajınız gönderilemedi.

Güvenlik sorusu yanlış.

Kullandığınız Sosyal Medyayı Seçin
Yeni Klasör 8 yıldır sizin için en güvenli hizmeti veriyor...

Teknoloji dünyasındaki son gelişmeler ve sürpriz hediyelerimiz için bizi takip edin.

Int.suçları Cumhurbaşkanlığı'nca onaylandı...!

> 1 <

MeHmEtaLiCe
Geldi geçti..

grup tuttuğum takım
Yarbay Grup
Hat durumu Cinsiyet Özel mesaj 5625 ileti
Yer:
İş:
Kayıt: 10-11-2006 18:23

işletim sistemim [+][+3][+5] [-]
kırık link bildirimi Kırık Link Bildir! #215007 23-05-2007 16:30 GMT-1 saat    
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM tarafından Cumhurbaşkanı'nın seçilememesi dolayısıyla doğal olarak uzayan görev süresinde çok tartışmalı "5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"u ve beraberinde de 5652 sayılı "Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilerek Kabulüne İlişkin Kanun"u yani ülkemizdeki kabzımallıkla ilgili kanunda değişiklik yapan kanunu aynı gün onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Erken seçime giderken Internet yasağı geliyor

Türkiye'de erken seçim havası esmeye başladığı günlerde nedense TBMM genel kurulunda Internet yayınları ile ilgili cezai hükümler içeren yasalar hızla TBMM Genel Kurulu'ndan geçiriliyor ve Cumhurbaşkanlığı'nın onayına sunuluyor.

Internet yayınlarının Basın Kanunu kapsamına alınmasına yönelik olarak da bir önceki meclis döneminde 4676 sayılı "Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gecenin bir yarısında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

Ancak aynı dönemde yine Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde oturan T.C. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer kanunun ilk halini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 89. ve 104. maddeleri gereğince bir kez daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na geri göndermişti.

Sezer, söz konulu yasanın Internet'i ilgilendiren 26'ıncı maddesinin 5680 sayılı basın kanununa getirdiği dokuzuncu ek madde hakkındaki gerekçesinde ise Internet'in özgür bir platform olduğunu ve bu konu ile ilgili düzenlemelerin özel bir yasa ile yapılması gerektiğini dile getirmişti.

Sezer, Internet'in sansür altına alınmaya çalışıldığı ilk kanun hakkında TBMM'ye gönderdiği gerekçede Internet ile ilgili maddeyle ilgili şu açıklamalara yer vermişti:

"İletişim teknolojisinde bir devrim niteliğindeki Internet yayıncılığının en baskın yönü, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün, özgün kanaat oluşumunun günümüzdeki en etkin kullanım alanı olmasıdır. Internet ortamındaki yayıncılıkta; hukukun üstün kılınması, kişilik haklarının korunması ve bunun yanında da yayın yoluyla düşünce ve ifade özgürlüğü gibi duyarlı alanların dengelenmesi sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlar ancak, ifade özgürlüğü esas alınarak ve yayınlar üzerindeki denetim yargıya bırakılarak sağlanabilir. Dolayısıyla, internet yayıncılığına ilişkin ilkelerin ve öteki düzenlemelerin özel bir yasa ile yapılması en doğru yol olacaktır.

Bu yola gidilmeyerek, yayınların düzenlenmesinin tümüyle kamu otoritelerinin takdirine bırakılması ve Basın Yasası'na bağlı kılınması Internet yayıncılığının özelliği ile bağdaşmamaktadır"

Kanun kapatma ve idari para cezası öngörüyor

Aradan geçen 6 yıl içinde Internet sansürü ile ilgili olarak yeniden önüne gelen kanunu, ülkemizdeki kabzımallığı düzenleyen kanunla aynı dosya içinde onaylayarak, Başbakanlığa gönderen Ahmet Necdet Sezer'in onayladığı kanunda Ceza Kanunumuzda yer alan

1) İn­ti­ha­ra yön­len­dir­me (mad­de 84),

2) Ço­cuk­la­rın cin­sel is­tis­ma­rı (mad­de 103, bi­rin­ci fık­ra),

3) Uyuş­tu­ru­cu ve­ya uya­rı­cı mad­de kul­la­nıl­ma­sı­nı ko­lay­laş­tır­ma (mad­de 190),

4) Sağ­lık için teh­li­ke­li mad­de te­mi­ni (mad­de 194),

5) Müs­teh­cen­lik (mad­de 226),

6) Fu­huş (mad­de 227),

7) Ku­mar oy­nan­ma­sı için yer ve im­kân sağ­la­ma (mad­de 228),

suç­la­rı.

b) 25/7/1951 ta­rih­li ve 5816 sa­yı­lı Ata­türk Aley­hi­ne İş­le­nen Suç­lar Hak­kın­da Ka­nun­da yer alan suç­lar
kapsamında yayın yapan internet sitelerinin kapatılmasının yolunu açıyor ve çeşitli idari para cezalarının uygulanmasını düzenliyor.

Bazı noktalarda Internet siteleri ile ilgili Basın Kanunu hükümlerinin uygulanacağına da değinen kanunun işaret ettiği basın kanununda yukarıdaki maddelerden dolayı bir gazete, dergi veya başka bir süreli yayının kapatılması hakkında ise bir madde bulunmuyor.
bağlantıyı göster (facebook ile) bağlantıyı göster (klasik üye girişi ile)

Bunu ilk beğenen siz olun

Hata Oluştu


> 1 <