Üye Girişi
x

Giriş Başarılı.

Yanlış Bilgiler.

E-mail adresinizi doğrulamalısınız.

Facebook'la giriş | Kayıt ol | Şifremi unuttum
İletişim
x

Mesajınız gönderildi.

Mesajınız gönderilemedi.

Güvenlik sorusu yanlış.

Kullandığınız Sosyal Medyayı Seçin
Yeni Klasör 8 yıldır sizin için en güvenli hizmeti veriyor...

Teknoloji dünyasındaki son gelişmeler ve sürpriz hediyelerimiz için bizi takip edin.

Uyuşturucu Kaçakçılıgı

> 1 <

Quick_man34
-- AdministratoR --

grup tuttuğum takım
Yüzbaşı Grup
Hat durumu Cinsiyet Özel mesaj 1029 ileti
Yer: Bangalore
İş: Although I would say
Kayıt: 25-08-2009 17:13

işletim sistemim [+][+3][+5] [-]
kırık link bildirimi Kırık Link Bildir! #342077 28-08-2009 02:51 GMT-1 saat    
NARKOTİK VE PSİKOTROP MADDE KAÇAKÇILIĞI NARKOTİK SUÇLAR
Uyuşturucu maddeler, tarihsel süreç içerisinde tıbbi amaçlarla kullanılmış, keyif verici özelliği olması nedeniyle sonraları bu amaçla tüketilmeye başlanmıştır. Bu türden bir tüketimi besleyecek arzda beraberinde şekillenmiş, tıpkı ekonomik yapıdaki gibi arz ve talep oluşmuştur.
Uyuşturucu maddelerin bu yönü, özellikle yüzyılımızın ikinci yarısından itibaren menfaat çevreleri için rant, terörizm için finans kaynağı, uluslar arası ilişkilerde ideolojik ve politik araç ve hedef ülke toplumuna yönelik sosyo-psikolojik dejenerasyon ile zihni ve ahlaki çökertme olgularını ön plana çıkarmıştır.
Uyuşturucu madde ile mücadelenin etki ve başarısı, öncelikle dünyada arz ve talebin yoğunlaştığı bölgeler ile, bu bölgeler arasında oluşan güzergahların, bunların oluşumunda rol oynayan etkenlerin ve kullanılan yöntemlerin analizim gerektirir. Diğer bir ifadeyle, uyuşturucu madde ile mücadele; onun üretim, tüketim ve yasadışı ticareti ile yöntemleri üzerinde odaklanmadıkça gerçekçi bir sentez yapılamamış ve mücadelenin çerçevesi belirlenememiş olacaktır.


KAÇAKÇI TİPLERİ
Uyuşturucu kaçakçılarım tanımlamaya geçmeden önce belirtmek gerekir ki uyuşturucu kaçakçılığı çok spesifik olaylar hariç tutulursa genelde organize bir suçtur. Peki organize suç kavramı neleri kapsar?
Organize Suç:
Her ne suretle olursa olsun teşekkül oluşturarak menfaat temini amacıyla, şiddet veya en azından baskı kullanarak işlenen suçlardır. Tanımda da görüldüğü gibi, organize suç kavramı bünyesinde şu unsurları bulundurmaktadır:
-Bir teşekkülün mevcudiyeti, (2 veya daha fazla) "Menfaat sağlama gayesi, (para veya güç)
-Şiddet, baskı.
l-Bir teşekkülün mevcudiyeti: Organize suçu diğer suçlardan ayıran temel unsur, birden fazla kişinin aynı amaca yönelik iradelerini ortaya koymaları ve suca iştirak etmeleridir.
2-Menfaat sağlama gayesi: Organize suç teşekkülü, yasadışı faaliyet neticesinde madde veya manevi bir menfaat beklenişi içerisindedir.
3-Şiddet, baskı : Suç teşekkülü, menfaat temini yönünde; darp, yaralama, öldürme gibi şiddet unsurlarına, tehdit, şantaj gibi tesir unsurlarına ya da üçüncü kişilere maddi veya manevi fayda sağlama gibi unsurlara başvurur.
Yapısı itibari ile uyuşturucu kaçakçılığı da çıkar amaçlı bir suçtur. Bu organizasyon içerisinde, hiyerarşik bir yapılanma ve işbölümü söz konusudur. Bu iş bölümü organizasyonun bünyesinde olduğu gibi, organizasyonlar arasında da olabilmektedir. Örneğin kimi uyuşturucu organizasyonları temin edici, taşıyıcı, kimisi ise dağıtıcı, pazarlayıcı rollerini üstlenmektedir. Bunun yanı sıra kişiler bazında da bir iş bölümü söz konusudur. Bazı şahıslar, araçlara zula yapma konusunda, bazıları ise imalat üzerine uzmanlaşmışlardır.
Teknolojik gelişmeler, sınır ötesi geçişlerin çabukluğu, ülkelerin ekonomi politikalarının değişimi gibi faktörler; kişilerin müşterek suç işlemelerim kolaylaştırmakta ve suca uluslar arası bir nitelik de katmaktadır. Bununla beraber, aynı olayda murtabıt birkaç suç da yer almaktadır. Bir suç grubunun. Örneğin uyuşturucu madde kaçakçılığı organizasyonunun, üyelerin kimliğini gizlemede sahte pasaport ve kimlik kullanması sahteciliği, edinilen kazancın yasallaştırılması için paravan şirketler kurulması. banka, kambiyo işlemleri vesaire yollarla kara paranın aklanmasını, dövizin kontrol dışında başka ülkelere götürülmesi döviz kaçakçılığını, paranın silaha yatırılması silah kaçakçılığım ve bu silahların terör örgütlerince kullanımı terörü doğurmakta, suç grupları arası yakınlaşmaya ve işbirliğine neden olmaktadır.
Basit Organize Kaçakçılık Faaliyetleri:
a) Bağımlı Kaçakçılar (Sokak Satıcıları):
Önceleri basit bireysel suç olarak kabul edilen uyuşturucu madde kaçakçılığı, zaman içerisinde elde edilen karın çok yüksek olması nedeniyle başta terör örgütleri olmak üzere organize suç şebekelerinin finanse kaynağı haline gelmiştir. Böylece organize faaliyet kapsamına giren uyuşturucu kaçakçılığının münferit kaçakçılık safhası torbacı da tabir edilen, sokak satıcılarının küçük miktarlardaki satışı İle sınırlı kalmaktadır. Bunların çoğu da kullanıcı olan ve yeni mal temini için para bulmayı amaçlayan şahıslardır. Bu şahıslar günlük kullanacağı uyuşturucuyu temin etmek amacıyla ilk zamanlarda kendi kullanacağı uyuşturucu, karşılığında sonraları ise satıştan belli bir kar elde etmek amacıyla uyuşturucu satışı yapmaktadırlar. Bu tip kaçakçılara karşı sokak timleri vasıtasıyla mücadele sürdürülmelidir.
b) Organizasyon Artçısı Kaçakçılar:
Basit uyuşturucu organizasyonları içerisinde sayılacak diğer kesim ise uyuşturucu kaçakçılığında sektörleşmeye gitmiş, büyük organizasyonlardan çeşitli. şekillerde elde ettiği uyuşturucu maddeyi satmaya çalışan kişilerdir. Alışveriş usulü denilen usul ile uyuşturucu satmaya çalışan kaçakçılar bunlardır.Genelde büyük organizasyonlar içerisinde çeşitli görevlerde bulunurlar.

2) Uyuşturucu Kaçakçılığında Sektörleşme:
a) Organize Uyuşturucu Kaçakçılığı Şebekeler:
Uyuşturucu madde kaçakçılığı organizasyonlarının çalışmaları zaman içerisinde daha sistemli hale gelmiştir ve bu sistem içerisinde aşağıdaki hususlar ortaya çıkmıştır.
Uyuşturucu Organizasyonlarının;
-Organizasyonda güvenliği sağlamak amacıyla; planlı olarak akrabalık ilişkilerini geliştirdikleri, bunun yanında ticari ilişkiler de kurdukları,
-Diğer organize suç örgütleri ile ilişkili oldukları ve ilişkilerini bu örgütlerin basında bulunan kilit isimler vasıtasıyla sağladıkları,
-Aralarında görev dağılımı yaptıktan, çoğunlukla uyuşturucu maddeyi temin eden, taşımacılık işlemim yapan, satış işlemleri ile uğraşan (sokak dağıtıcılığı) gruplar olarak ayrıldıkları ve bu suretle bir grubun diğerinin ilgi sahasına girmediği, aslında bununla kaçakçılık faaliyetinin daha güvenli şekilde yürütülmesini sağladıktan,
-Önceleri sadece nakliyat ve satış işi ile uğraşan organizasyonların, sonradan elde ettikleri karı artırmak için baz morfin halinde transfer ettikleri uyuşturucu maddeleri bizzat kendilerinin uyuşturucu madde haline getirerek sattıkları,
-Uyuşturucu maddelerin Çift Basamak denilen bir sistem ile güvenli olduğu düşünülen başka bir ülkede depolanıp buradan sevkiyatların yapıldığı,
-Ülkemizden, daha çok Almanya, Hollanda ve İngiltere'ye uyuşturucu madde sevkiyatlarının yapıldığı,
-Dünyada faaliyet gösteren terör örgütlerinin militan kadrolarına silah ve lojistik destek sağlamak amacı ile Ortadoğu, Türkiye ve Avrupa hattında organize bir şekilde uyuşturucu madde kaçakçılığına yöneldikleri,
-Uyuşturucu madde kaçakçılığından elde edilen paraları aklamak üzere paravan isimlerle şirketler kurdukları, buralarda kara para akladıkları ve aklanan paralar ile gayrimenkul alımına yöneldikleri tespit edilmiştir.
Artık klasik kolluk taktikleri ile söz konuşu organizasyonların tamamen çökertilmesinin imkansız olduğu, ancak analiz ve sentez unsurlarının tam olarak uygulanması suretiyle yapılacak operasyonlar ile başarıya ulaşılabileceği anlaşılmıştır.
b) Terör organizasyonları:
Uyuşturucudan kaçakçılığından elde edilen gelir, terör faaliyetleri içerisinde bulunan terör Örgütlerinin de terörist faaliyetlerde kullandıktan harcamaların karşılayacak bir yöntem haline gelmiştir.
Terör örgütleri ya bizzat kendi militanları vasıtası ile uyuşturucu kaçakçılığı yapmakta ya da uyuşturucu kaçakçılığım meslek edinmiş kişilerden zorla kaçakçılık gelirinden belirli bir pay almaktadırlar.

Bunu ilk beğenen siz olun

Hata OluştuTehçizaT

grup tuttuğum takım
Çavuş Grup
Hat durumu Cinsiyet Özel mesaj 157 ileti
Yer:
İş: ö
Kayıt: 20-06-2009 18:28

işletim sistemim [+][+3][+5] [-]
#342838 31-08-2009 23:15 GMT-1 saat    
bilgilendirdiğin için saol

Bunu ilk beğenen siz olun

Hata Oluştu


Quick_man34
-- AdministratoR --

grup tuttuğum takım
Yüzbaşı Grup
Hat durumu Cinsiyet Özel mesaj 1029 ileti
Yer: Bangalore
İş: Although I would say
Kayıt: 25-08-2009 17:13

işletim sistemim [+][+3][+5] [-]
#344332 14-09-2009 01:50 GMT-1 saat    
Sende Sağol.

Bunu ilk beğenen siz olun

Hata Oluştu> 1 <